Nyemission i

Bioptech AB

Ej tillgängligt

Bioptech AB skall utveckla och förse marknaden med robusta, kostnadseffektiva och modulbaserade produkter för avloppsvattenrening, där kretsloppet är en viktig del.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Ingen företrädesrätt. Löpande teckning.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bioptech planerar att notera sig när marknadsförhållandena är bättre.

Uppdatering: Bioptech förlänger emissionen till den 23 oktober 2009.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Bioptech AB hittades