Nyemission i

Biofrigas Sweden AB

Ej tillgängligt

Biofrigas erbjuder nyckelfärdiga anläggningar som gör det möjligt att tillverka, uppgradera och förvätska biogas för småskalig produktion i exempelvis lantbruk, mindre reningsverk och industri.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:1. Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) innehavd aktie, en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av fem (5) nya aktier och sex (6) teckningsoptioner av serie TO2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen måste tecknas till minst 7,6 Mkr för att den ska fullföljas. Bolaget har beviljats ett villkorat lån om 2 Mkr från Almi, där villkoret är att emissionen tecknas till minst 7,6 Mkr.

Biofrigas har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,6 MSEK och avsiktsförklaringar om cirka 1,3 MSEK, motsvarande totalt cirka 7,7 procent av Företrädesemissionen.

Varje teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 oktober 2024 till och med den 15 oktober 2024 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 12 september 2024 till och med den 26 september 2024, dock lägst 0,27 SEK och högst 0,50 SEK per aktie, men aldrig lägre än aktiens kvotvärde.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Biofrigas IPO får neutral rekommendation av analytiker

Affärsvärlden har tittat närmare på Biofrigas IPO och kommer fram till betyget 3 av 6, vilket är en neutral rekommendation, en svagt negativ sådan.

Företagen som noteras i närtid

Fyra bolag som noterar sina aktier inom kort är Invajo, Rolling Optics, Biofrigas och Realtid. Samtidigt som Optifreeze, Irras och Guidelline Geo byter marknadsplats för sina noteringar.