Nyemission i

Binero Group AB

Ej tillgängligt

Binero levererar solid och skalbar molninfrastruktur till företag och organisationer med hållbarhet och dataintegritet i fokus. Binero Group AB hette tidigare Oniva Online Group Europe AB. Oniva Online Group Europe AB hette tidigare Getupdated Internet Marketing AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är säkerställd i sin helhet via teckningsförbindelser och garantier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Binero Group AB hittades