Nyemission i

BillerudKorsnäs AB

BillerudKorsnäs är en ledande leverantör av starkt, nyfiberbaserat förpackningsmaterial. Företaget samarbetar med mer än 1500 kunder i över 100 länder. Affärsmodellen består av tre hörnstenar: högkvalitativt förpackningsmaterial, solution services och ett omfattande globalt nätverk. BillerudKorsnäs AB hette tidigare Billerud AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:5. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Syftet med Företrädesemissionen är, som tidigare kommunicerats, att återbetala en del av den skuld som upptogs i samband med förvärvet av Verso.

Bolagets tre största aktieägare, AMF Pension & Fonder (genom AMF Tjänstepension), FRAPAG Beteiligungsholding och Fjärde AP-fonden, som tillsammans innehar cirka 26,5 procent av det totala antalet aktier och röster i BillerudKorsnäs, har åtagit sig att i Företrädesemissionen teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar. AMF Pension & Fonder (genom AMF Tjänstepension) och Fjärde AP-fonden har även ingått garantiåtaganden att teckna ytterligare aktier i Företrädesemissionen utöver sina pro rata-andelar upp till ett belopp om maximalt 500 MSEK respektive 400 MSEK. Tillsammans uppgår de tecknings- och garantiåtaganden som ingåtts av dessa aktieägare till cirka 52,4 procent av Företrädesemissionen.

Därutöver har Swedbank Robur fonder och AMF Pension & Fonder (för vissa andra fonder under AMF:s förvaltning), som tillsammans innehar cirka 12,6 procent av det totala antalet aktier och röster i BillerudKorsnäs, uttryckt att de har för avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB har åtagit sig att garantera, med förbehåll för sedvanliga villkor, resterande belopp i företrädesemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till BillerudKorsnäs AB hittades