Nyemission i

Better Collective A/S

Ej tillgängligt

Better Collective erbjuder innehåll och tjänster för betting.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Danske Bank A/S, Jefferies GmbH och Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Efter att börsen stängt den 28 februari 2024 inledde Better Collective en riktad emission på 5 712 284  aktier.

BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S har meddelat att de kommer att delta som ankarinvesterare i transaktionen genom att teckna 50 % av erbjudandet.

Uppdatering: Better Collective fick in 1081,9 MDKK till 189,40 DKK per aktie, vilket motsvarar en premie/rabatt på 0 % jämfört med stängningskursen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Better Collective A/S hittades