Nyemission i

Beowulf Mining plc

Ej tillgängligt

Beowulf Mining är ett företag engagerat i prospektering och utveckling av malmförekomster av koppar, guld och järn i Sverige.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till en mindre krets professionella placerare, såväl befintliga som nya aktieägare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Den riktade nyemissionen genomfördes av Beowulf Minings rådgivare, Alexander David Securities Limited.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Beowulf Mining – Klart för provbrytning

Beowulf Minings dotterbolag Jokkmokk Iron Mines AB fick idag tillstånd att provbryta järnmalm i Kallak, efter att Mark- och miljödomstolen i Umeå avslagit en privatpersons överklagan.

Beowulf Mining har fått tillstånd att provbryta järnmalm

Beowulf Mining, prospekteringsbolaget som är listat på Aktietorget i Stockholm och AIM i London, har av Länsstyrelsen idag beviljats tillstånd att provbryta 2 000 kubikmeter järnmalm i Kallakfyndigheten.