Nyemission i

Axolot Solutions Holding AB

Axolot Solutions utvecklar miljöteknik inom vattenteknologi. Axolot Solutions Holding AB hette tidigare Olecram AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nyemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser (6 MSEK) och emissionsgarantier (9 MSEK) till sammantaget 15 MSEK.

Uppdatering: Emissionen blev övertecknad vilket gör att bolaget även använder övertilldelningsoptionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Axolot Solutions Holding AB hittades