Nyemission i

Axichem AB

Ej tillgängligt

Axichem utvecklar, patenterar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, det vill säga syntetiskt framställda substanser som har likartade och jämförbara egenskaper som naturliga substanser.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:6. Innehav av 1 befintlig aktie ger 1 teckningsrätt. 6 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Ägare samt styrelse och ledning har förbundit sig att teckna aktier som representerar cirka 70 procent av kapitalet i nyemissionen. Dessa teckningsförbindelser avser cirka 6.4 MSEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Axichem AB hittades