Nyemission i

AVTECH Sweden AB

Ej tillgängligt

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globlal flygindustrin olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

47 % av emissionen är garanterad via teckningsförbindelser. En övertilldelningsoption kan öka emissionen med 5 Mkr. Företaget planerar att lista sig på First North under andra veckan i januari 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Lyckad nyemission i Avtech – Redo för notering

Avtech fick in de 15 miljoner kronor företaget siktade på i nyemissionen under november. Företaget är nu redo att listas på First North under januari.