Nyemission i

Attana AB

Ej tillgängligt

Attana tillhandahåller biologisk relevant information till sina kunder för att öka effektiviteten i deras forsknings- och utvecklingsprocesser.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:5. Aktieägare erhåller två (2) uniträtter per varje en (1) innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen och fem (5) uniträtter ger rätten att teckna en (1) Unit. Varje en (1) Unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri Teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till cirka 15 procent av teckningsförbindelser och cirka 27 procent av emissionsgarantier. Således är Företrädesemissionen garanterad till cirka 42 procent. Om garanterna väljer kontant ersättning så uppgår ersättningen till 15 procent av garanterat belopp. Om garanterna väljer att erhålla sin ersättning i form av nyemitterade aktier så uppgår ersättningen till 18 procent av garanterat belopp i aktier i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, det vill säga 0,08 SEK per aktie. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.Den vederlagsfria Teckningsoptionen berättigar innehavaren att för varje en (1) Teckningsoption som innehas teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 3 juni 2024 till och med den 14 juni 2024 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på NGM Nordic SME under en period om tio handelsdagar som avslutas den 31 maj 2024, dock som lägst aktiens kvotvärde.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Attana AB hittades