Nyemission i

Arctic Minerals AB

Arctic Minerals är ett svensk prospekterings- och gruvutvecklingsföretag vars huvudprojekt utgörs av guld- och kopparfyndigheten Bidjovagge i norra Norge. Arctic Minerals AB hette tidigare Arctic Gold AB. Arctic Gold AB hette tidigare Alcaston Exploration AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

4 befintliga aktier ger rätt att teckna 1 unit bestående av 3 aktier och 1 teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nyemissionen är fullt ut säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Innan emissionen lägger företaget samman aktier, där 10 aktier läggs samman till 1. Arctic Gold byter innan nyemissionen även lista, från Aktietorget till First North. Företaget byter även namn från Alcaston Exploration till Arctic Gold. Teckningsoptionen löper till den 31 oktober 2011 och berättigar till teckning av en ny aktie till kursen 12,5 kr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Arctic Gold – Aktien står inför ett binärt utfall

Kommunen Kautokeino har för andra gången inte gett Arctic Gold något svar angående planprogrammet för gruvprojektet Bidjovagge, något som skapat osäkerhet vad gäller Arctic Golds möjligheter att bedriva gruvdrift i framtiden.