Nyemission i

Arcane Crypto AB

Ej tillgängligt

Arcane Crypto består av en portfölj av investeringar och projekt inom krypto och blockchain. Investeringar består av Trijo Exchange, Alphaplate och Pure Digital. Egna projekt består av Arcane Assets, Arcane Research och Teslacoil. Arcane Crypto AB hette tidigare Vertical Ventures AB. Vertical Ventures AB hette tidigare Wifog Holding AB. Wifog Holding AB hette tidigare Forestlight Studio AB. Forestlight Studio AB hette tidigare White Shark AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:1. En A- eller B-aktie berättigar att teckna fyra nya B-aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter sker på First North mellan den 23 juni och den 8 juli 2010. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande 100 procent av erbjudandet har erhållits från befintliga aktieägare och andra externa investerare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Arcane Crypto AB hittades