Nyemission i

Arcane Crypto AB

Ej tillgängligt

Arcane Crypto består av en portfölj av investeringar och projekt inom krypto och blockchain. Investeringar består av Trijo Exchange, Alphaplate och Pure Digital. Egna projekt består av Arcane Assets, Arcane Research och Teslacoil. Arcane Crypto AB hette tidigare Vertical Ventures AB. Vertical Ventures AB hette tidigare Wifog Holding AB. Wifog Holding AB hette tidigare Forestlight Studio AB. Forestlight Studio AB hette tidigare White Shark AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:1. För varje 5 tecknade aktier erhålls även 2 teckningsoptioner.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företaget gör en företrädesemission på 74,3 Mkr, samt har möjlighet att använda en option på ytterligare 34 Mkr. I emissionen medföljer även teckningsoptioner, som vid fullt utnyttjande ger företaget ytterligare 53,5 Mkr.

Företrädesemissionen är till 100 procent säkerställd genom teckningsförbindelser om cirka 55,8 MSEK motsvarande cirka 75,1 procent av Företrädesemissionen från flera av Forestlights ägare, däribland Bolagets största ägare Cantus Invest och Bolagets VD Peter Levin, samt emissionsgarantier om cirka 18,5 MSEK motsvarande cirka 24,9 procent av Företrädesemissionen från externa investerare.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 28 juni 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Arcane Crypto AB hittades