Nyemission i

Anoto Group AB

Ej tillgängligt

Anoto Group är verksamma inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:5. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

De exakta villkoren har inte kommunicerats ännu.

Uppdatering: Informationen uppdaterad med faktiska villkor.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Anoto Group AB hittades