Nyemission i

Annexin Pharmaceuticals AB

Ej tillgängligt

Annexin Pharmaceuticals är ett bioteknikföretag som utvecklar nya behandlingsmetoder för inflammatoriska hjärt- och kärlsjukdomar.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till de befintliga aktieägare som ingick investeringsåtaganden i samband med den företrädesemission av aktier och teckningsoptioner som genomfördes under hösten 2021.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

"Som tidigare kommunicerats lämnade Mikael Lönn, Magnus Claesson och Arne Andersson i samband med Företrädesemissionen ett åtagande att, i den mån Bolaget inte erhåller minst 17 MSEK vid lösen av de teckningsoptioner som gavs ut inom ramen för Företrädesemissionen, i en framtida riktad emission av aktier teckna nya aktier i Annexin motsvarande ett belopp som krävs för att totalt 17 MSEK ska inflyta till Bolaget efter Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen. Storleken på den Riktade Emissionen uppgår således till cirka 10,9 MSEK."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Annexin Pharmaceuticals AB hittades