Nyemission i

Annexin Pharmaceuticals AB

Ej tillgängligt

Annexin Pharmaceuticals är ett bioteknikföretag som utvecklar nya behandlingsmetoder för inflammatoriska hjärt- och kärlsjukdomar.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 13:25. Varje befintlig aktie per avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt. Tjugofem (25) teckningsrätter berättigar till teckning av tretton (13) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ett antal av Bolagets långsiktiga befintliga aktieägare samt styrelse och ledning, uppgående till cirka 29,8 MSEK, motsvarande cirka 66,1 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Vidare har Bolaget ingått avtal med ett antal av Bolagets långsiktiga befintliga aktieägare om emissionsgarantier om cirka 11,0 MSEK, motsvarande cirka 24,5 procent av Företrädesemissionen. Genom teckningsbindelser och emissionsgarantier är således cirka 90,6 procent av Företrädesemissionen säkerställd.

För garantiåtagandena utgår ersättning om 14 procent av garanterat belopp. Avsikten är att garantiersättningen ska erläggas av Bolaget i form av nyemitterade aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,25 SEK per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Annexin Pharmaceuticals AB hittades