Nyemission i

Annehem Fastigheter AB

Ej tillgängligt

Annehem äger och förvaltar kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter av hög kvalitet och tydlig miljöprofil i lägen med goda kommunikationer i de nordiska tillväxtområdena Stockholm, Skåne/Göteborg samt Helsingfors och Oslo.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie av serie A respektive serie B. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier, varvid två (2) teckningsrätter av en serie ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av samma serie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, 1-15 februari 2024 är dummy-datum, bolaget har i slutet av november 2023 bara kommunicerat att en extra bolagsstämma i januari 2024 ska bemyndiga styrelsen att göra den och sedan ska den genom föras under första kvartalet 2024.

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 57,0 procent genom tecknings- och/eller vederlagsfria garantiåtaganden av befintliga aktieägare.

210 Mkr av emissionen ska användas för att finansiera ett nytt förvärv.

Uppdatering: Teckningstiden är 15-29 februari 2024.

Uppdatering: Annehems företrädesemission tecknades till 98,2 % med stöd av teckningsrätter och 101,5 % utan, dvs totalt 199,7 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Fem avknoppningar som ska noteras under 2020

Fem avknoppningar som ska noteras under 2020 är Electrolux Professional, Qliro, CDON, Offentliga Hus och Peab Fastighetsbolag.