Nyemission i

AlzeCure Pharma AB

AlzeCure är ett läkemedelsbolag som arbetar med att utveckla läkemedelsterapier för behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, såsom Alzheimers sjukdom och smärta.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:5. En (1) befintlig aktie i AlzeCure som innehas på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande sammanlagt 48,5 MSEK. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 15,7 MSEK och emissionsgarantierna uppgår till cirka 32,8 MSEK. Tecknings- och garantiåtaganden från ledande befattningshavare och styrelseledamöter uppgår till sammanlagt 2,5 MSEK.

Uppdatering: Teckningssammanställningen visar att cirka 59,4 procent tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 20,8 procent av Företrädesemissionen vilket medför att AlzeCure därmed tillförs cirka 48,5 MSEK före emissionskostnader.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Alzecure på 2,5 minuter

Idag noterades Alzecure Pharma på First North. Intervju med vd Johan Sandin som på 2,5 minuter ger en bra översikt av bolaget.