Nyemission i

Alpcot Holding AB

Ej tillgängligt

Alpcot erbjuder plattformar för privatekonomi. De inkluderar rabatterade fondtorg som hjälper kunderna att sänka sina avgifter, optimera sina investeringar och hantera personliga risker. Alpcot erbjuder sin tekniska plattform både som en Software as a service (SaaS) till andra rådgivare och till sina egna slutkunder. Alpcot Holding AB hette tidigare Effnetplattformen EV1 AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via ett bookbuilding-förfarande anordnat av Pareto Securities.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Efter att marknaden stängt den 30 mars 2022 inledde Alpcot en riktad emission på 30 Mkr.

Alpcot Limited, ett bolag ägt av Alpcots ledning, styrelse och anställda, har kommunicerat till Pareto Securities att de avser att teckna aktier till ett värde om cirka 7,5 miljoner SEK i den Riktade Nyemissionen. Därtill har Alpcots VD, Björn Bringes, och styrelseordförande, Katre Saard, kommunicerat till Pareto Securities att de tillsammans avser att teckna aktier till ett värde om cirka 2,5 miljoner SEK i den Riktade Nyemissionen.

Uppdatering: Bolaget fick in 35,2 Mkr till 2,30 kr per aktie i emissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Alpcot Holding AB hittades