Nyemission i

ALM Equity AB

Ej tillgängligt

ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster. ALM Equity AB hette tidigare TBook Holding AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Arctic Securities, Pareto Securities och Swedbank.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Efter att marknaden stängt den 29 april 2024 meddelade ALM Equity att de inleder en riktad emission på 100-150 Mkr.

Uppdatering: ALM Equity fick in 150 Mkr till 220 kr per aktie, motsvarande en rabatt på 22 procent jämfört med stängningskursen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till ALM Equity AB hittades