Nyemission i

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

Ej tillgängligt

AllTele levererar internet- och telefonitjänster till privatkunder samt små och medelstora företag. Det sker dels i egen regi och dels i samarbete med olika nät- och fastighetsägare samt i nära samarbete med TDC. AllTele idag den femte största leverantören av internettjänster till privathushåll i Sverige.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Ingen företrädesrätt

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Vi överteckning har två huvudägare förbundigt sig att sälja upp till 250.000 aktier. Noteras på First North den 1 mars 2007.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget hittades