Nyemission i

Alligator Bioscience AB

Ej tillgängligt

Alligator Bioscience är ett företag inom bioteknik som optimerar proteiner. Företaget har ett stort fokus på cancerbehandling.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1. En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen ger två (2) uniträtter. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) stamaktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 6.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Alligator har erhållit teckningsförbindelser från ett urval av Bolagets större befintliga aktieägare, däribland Koncentra (en del av Allegro Investment Fund) och Roxette Photo NV samt medlemmar av Bolagets styrelse och ledningsgrupp, uppgående till cirka 68 MSEK, motsvarande cirka 34 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier som består dels av en så kallad bottengaranti om cirka 100 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av Företrädesemissionen, samt en så kallad toppgaranti om cirka 13 MSEK, motsvarande cirka 6 procent av Företrädesemissionen. Genom bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsförbindelserna, att cirka 85 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas. Genom toppgarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena och bottengarantin, att cirka 91 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas. Hans-Peter Ostler, vice ordförande i Alligators styrelse, har åtagit sig att garantera totalt 1 MSEK i topp- och bottengarantin. Bolagets största aktieägare, Koncentra, deltar med 10 MSEK i toppgarantin.

För garantiåtagandena utgår ersättning om elva (11) procent av garanterat belopp i bottengarantin och fjorton (14) procent av garanterat belopp i toppgarantin. Istället för kontant ersättning kan garanterna (förutom Koncentra och Hans-Peter Ostler) välja att få garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Om emissionsgaranterna väljer att få garantiersättning i form av nyemitterade aktier uppgår garantiersättningen istället till tretton (13) procent av garanterat belopp i bottengarantin och sexton (16) procent av garanterat belopp i toppgarantin. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara 90 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 28 april 2023 – 12 maj 2023), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen.

Åtta (8) teckningsoptioner av serie TO 6 kommer att berättiga innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av det volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om tio (10) handelsdagar före den 15 augusti 2023, dock ej lägre än 0,40 SEK. Lösenperioden kommer att löpa mellan den 17 augusti och den 31 augusti 2023.

Uppdatering: Alligator Bioscience företrädesemission tecknades till 79,5 % med företrädesrätt och 0,8 % utan. 11,1 % tecknas av garanter och totalen blir 91,3 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Lyckad börsnotering av Alligator – Intervju med VD

Det blev en lyckad börsnotering för Alligator Bioscience idag, intervju med VD direkt från börsgolvet.

Teckna Alligator Bioscience inför noteringen

Alligator Bioscience noterar sig på börsen den 23 november och bjuder inför det ut aktier. Vi sammanställer vad analytikerna säger.

Udda upplägg på nyemission hos Alligator Bioscience

Bioteknikföretaget Alligator Bioscience gör en riktad nyemission till en mindre krets investerare till något udda villkor.