Nyemission i

Alligator Bioscience AB

Alligator Bioscience är ett företag inom bioteknik som optimerar proteiner. Företaget har ett stort fokus på cancerbehandling.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:5. En (1) befintlig aktie i bolaget ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från Bolagets befintliga aktieägare, däribland Stena AB, Fjärde AP-fonden, styrelsemedlemmar samt Per Norlén, VD. Totalt uppgår erhållna teckningsförbindelser till cirka 12,6 MSEK, motsvarande cirka 15 procent av Företrädesemissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 73 MSEK, vilket säkerställer Företrädesemissionen till 100 procent.

Alligator kommer att använda emissionslikviden från Företrädesemissionen till att starta och driva fas II-studier för mitazalimab samt färdigställa fas I-studie och påbörja arbetet inför fas II-studie för ATOR-1017.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Lyckad börsnotering av Alligator – Intervju med VD

Det blev en lyckad börsnotering för Alligator Bioscience idag, intervju med VD direkt från börsgolvet.

Teckna Alligator Bioscience inför noteringen

Alligator Bioscience noterar sig på börsen den 23 november och bjuder inför det ut aktier. Vi sammanställer vad analytikerna säger.

Udda upplägg på nyemission hos Alligator Bioscience

Bioteknikföretaget Alligator Bioscience gör en riktad nyemission till en mindre krets investerare till något udda villkor.