Nyemission i

Alligator Bioscience AB

Ej tillgängligt

Alligator Bioscience är ett företag inom bioteknik som optimerar proteiner. Företaget har ett stort fokus på cancerbehandling.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad nyemission, till en mindre krets investerare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

För varje aktie medföljer vederlagsfritt en teckningsoption. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie för 3 kr under perioden 15 april 2013 till 15 juli 2014.

Hur stor emissionen är tänkt att vara har inte kommunicerats. Den något ovanliga prissättningen på aktie i emissionen respektive lösenkurs på de medföljande teckningsoptionerna kommenteras inte i nyheten om emissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Lyckad börsnotering av Alligator – Intervju med VD

Det blev en lyckad börsnotering för Alligator Bioscience idag, intervju med VD direkt från börsgolvet.

Teckna Alligator Bioscience inför noteringen

Alligator Bioscience noterar sig på börsen den 23 november och bjuder inför det ut aktier. Vi sammanställer vad analytikerna säger.

Udda upplägg på nyemission hos Alligator Bioscience

Bioteknikföretaget Alligator Bioscience gör en riktad nyemission till en mindre krets investerare till något udda villkor.