Nyemission i

Alelion Energy Systems AB

Ej tillgängligt

Alelion bildades för att skapa produkt- och systemlösningar inom den nya litiumbatteritekniken. Idag erbjuder företaget produkter inom området. Alelion Energy Systems AB hette tidigare Alelion Batteries AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:2. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från befintliga ägare samt externa investerare motsvarande sammanlagt cirka 54,8 MSEK. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 29,8 MSEK, motsvarande cirka 38,8 procent av Företrädesemissionen och emissionsgarantierna uppgår till cirka 25 MSEK, motsvarande cirka 32,5 procent av Företrädesemissionen. Av teckningsförbindelserna avser cirka 8,3 MSEK eller 10,8 procent av Företrädesemissionen kvittning. Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna har avtalats skriftligen och uppgår sammanlagt till cirka 54,8 MSEK, motsvarande 71,3 procent. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om tolv (12) procent av garanterat belopp i kontant ersättning.

Uppdatering: Alelion Energy Systems företrädesemission tecknades till 77,1 % med företrädesrätt och 1,01 % utan.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Mobilspel, fastigheter, batterier och djurhälsa gör emissioner

Gold Town Games, Castellum, Alelion Batteries och Swedencare gör nyemissioner. Tre av företagen står inför en notering av sina aktier.