Nyemission i

Alcadon AB

Ej tillgängligt

Alcadons affärsidé är att möta marknadens krav och behov av produkter och system för data- och telekommunikation – samt vara en naturlig samarbetspartner för företag som installerar och bygger nätverkslösningar för nuvarande och framtida behov.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av SEB. Tecknades av de existerande ägarna AP2, Cicero Fonder, Consensus Småbolag, Norron Fonder, Spiltan Invest, och Swedbank Robur, samt andra institutionella investerare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen gjordes för att delfinansiera förvärvet av Wood Communications Ltd.

Teckningskursen per aktie motsvarar en rabatt om cirka 5,3 procent gentemot stängningskursen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Optisk fiber för bredband

Alcadon är en bra aktie anser Affärsvärldens analytiker

Affärsvärlden gav idag i en analys på Alcadon en köprekommendation, tror att marginalen kan stiga till 8 procent framöver.