Nyemission i

Akelius Residential AB

Ej tillgängligt

Akelius Residential är ett fastighetsbolag med fastigheter både i Sverige och utomlands. Akelius Residential hette tidigare Akelius Fastigheter.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 8:10. Avser A-aktierna.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Akelius A-aktier är onoterade.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Sex företag som ska notera sina aktier

Företagen som går mot att notera sina aktier. De är Akelius Residential, Igrene, Maya Gold & Silver, Mowjow, myFC och Nicoccino, där en av dem är en parallellnotering.