Nyemission i

AIK Fotboll AB

AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, ett damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar i Allsvenskan, damlaget i Damallsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, deltar i nationella och internationella cuper och turneringar. AIK Fotboll AB bedriver också U-21 verksamhet för herrar i samarbetsklubben Väsby United, som spelar i Superettan.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 8:5. Innehavare av aktier på avstämningsdagen erhåller för varje 1 befintlig aktie 8 teckningsrätter. 5 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie av samma slag.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Ägare som representerar 15,5 procent av kapitalet har förbundit sig att teckna sin andel av nyemissionen. Bland dessa återfinns AIK Fotbollsförening samt de styrelseledamöter och ledande befattningshavare i AIK som innehar aktier. Ingen ersättning utgår till aktieägare som lämnat teckningsförbindelse. Aktier som tecknas utan primär företrädesrätt skall tecknas på separat teckningslista senast den 2 februari 2011 eller den senare tidpunkt styrelsen bestämmer. Betalning för aktier som tecknats utan primär företrädesrätt skall ske kontant i enlighet med utsänd avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till AIK Fotboll AB hittades