Nyemission i

Agrokultura AB

Ej tillgängligt

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter. Agrokultura AB hette tidigare Alpcot Agro AB. Alpcot Agro AB hette tidigare Alpcot Russian Land Fund AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till svenska och internationella investerare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Betalning för de nyemitterade aktierna kommer att erläggas kontant (ca 17 miljoner USD) och genom kvittning (ca 3 miljoner USD). Pareto Öhman (E. Öhman J:or Fondkommission AB) är finansiell rådgivare till Bolaget i Emissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Öhman i Emissionen och Kilpatrick Townsend Advokat KB är legal rådgivare till Bolaget.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Agrokultura AB hittades