Nyemission i

Aerowash AB

Ej tillgängligt

Aerowash erbjuder semi-automatiska tvättrobotar för tvätt av flygplan. Aerowash AB hette tidigare B18 Invest III AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Konvertering av konvertibler.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

"I enlighet med vad som kommunicerades i PM den 7 maj har flera innehavare av konvertibla skuldebrev i bolaget konverterat sina fordringar till nya aktier i bolaget i enlighet med konvertibelvillkoren. Konvertering avseende serie KV 1 2023 uppgår till ett nominellt belopp om 4.766.456 kronor, och konvertering avseende serie KV 2 2023 uppgår till ett nominellt belopp om 2.539.321 kronor.

Genom konverteringen har totalt 974.102 nya B-aktier emitterats i bolaget. Efter konverteringen uppgår bolagets aktiekapital till 13.204.010 kronor fördelat på 200.00 A-aktier och 13.004.010 B-aktier."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Aerowash AB hittades