Nyemission i

Advenica AB

Ej tillgängligt

Advenica är en leverantör av it-säkerhet. Företaget utvecklar säkerhetsprodukter och lösningar för kunder med höga säkerhetskrav såsom försvaret, polisen, multinationella företag och banker.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:5. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Advenica erhållit teckningsförbindelser från ett urval av bolagets befintliga aktieägare om cirka 27,5 MSEK samt Fjärde AP fonden som deltar med 16,8 MSEK, totalt motsvarande cirka 67,2 procent av företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgaranti med Bolagets befintliga aktieägare Fredrik Rapp om totalt cirka 21,7 MSEK, vilket tillsammans med teckningsförbindelserna säkerställer företrädesemissionen till 100 procent.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Advenica AB hittades