Nyemission i

Acuvi AB

Ej tillgängligt

Acuvi utvecklar och levererar högteknologiska lösningar för många applikationer med allt högre krav på precision och miniatyrisering. Acuvi AB hette tidigare PiezoMotor Uppsala AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Apportemission riktad till nyckelpersoner i Bolagets dotterbolag TPA Motion, LLC. Betalning erläggs med apportegendom i form av reversfordringar mot TPA i enlighet med s.k. stay-on bonusavtal.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Acuvi AB hittades