Nyemission i

Acuvi AB

Ej tillgängligt

Acuvi utvecklar och levererar högteknologiska lösningar för många applikationer med allt högre krav på precision och miniatyrisering. Acuvi AB hette tidigare PiezoMotor Uppsala AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:12. För varje en (1) befintlig aktie erhålles en (1) teckningsrätt. Tolv (12) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är säkerställd till 100 %. Acuvi har erhållit teckningsförbindelser från styrelse och ledning uppgående till cirka 5,1 MSEK, motsvarande cirka 18,5 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit avsiktsförklaringar om cirka 3,7 MSEK, motsvarande cirka 13,3 procent av Företrädesemissionen från bland andra Handelsbanken Fonder. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 22,7 MSEK från ShapeQ GmbH, motsvarande cirka 81,5 procent av emissionslikviden. Bolaget har således erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt cirka 27,8 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser samt garantiåtaganden.

Acuvi gör en även en riktad emission.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Acuvi AB hittades