Nyemission i

Acconeer AB

Ej tillgängligt

Acconeer har utvecklat en strömsnål högprecisions 3D-sensor. Genom tekniken möjliggörs snabba och exakta avståndsmätningar av objekt och miljöer.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:3. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Fullständiga villkor presenteras den 5 mars 2024.

De befintliga aktieägarna Alps Alpine Co., Ltd., familjen Ingvarsson (både genom Sifonen AB och privat), styrelsens ordförande Thomas Rex och Bolagets verkställande direktör Lars Lindell har åtagit sig att teckna aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar. Totala teckningsförbindelser från dessa uppgår totalt till cirka 20 miljoner kronor, motsvarande cirka 13 procent av Företrädesemissionen.

Utöver nämnda teckningsförbindelser har externa garanter lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 130 miljoner kronor, motsvarande cirka 87 procent av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen är därmed fullt ut täckt av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

För garantiåtaganden utgår en garantiersättning om 10 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

2,5 minuter med Acconeers vd efter noteringen

Idag noterades Acconeer på First North och det blev en lyckad start. Intervju med vd Lars Lindell direkt från noteringsceremonin.

Ett nytt Fingerprint siktar på börsen

Det spännande teknikföretaget Acconeer som erbjuder en kraftfull liten 3D-sensor siktar på en notering av sina aktier. Affärsmodellen är inte helt olik Fingerprint.