Nyemission i

Accelerator Nordic AB

Ej tillgängligt

Accelerator Nordic är en koncern med aktivt ägande i ett antal utvecklingsintensiva företag inom området Life Science.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt, 1 unit per 20 befintliga aktier. Varje Unit består av fem (5) nya B-aktier, två (2) förlagslån om vardera nominellt 1,29 SEK samt två (2) köpoptioner att förvärva aktier i Accelerators delägda dotterbolag SyntheticMR AB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

En köpoption medför rätt, men inte skyldighet, att för varje köpoption köpa en (1) ny aktie i SyntheticMR för en lösenkurs om 1,29 kronor per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Accelerator Nordic AB hittades