Nyemission i

Accelerator Nordic AB

Ej tillgängligt

Accelerator Nordic är en koncern med aktivt ägande i ett antal utvecklingsintensiva företag inom området Life Science.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. För varje befintlig aktie i Accelerator erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier varvid två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nyemissionen är till fullo garanterad utan ersättning av Nortal Investments AB som ägs av Staffan Persson, huvudägare och styrelseordförande i Accelerator.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Accelerator Nordic AB hittades