Nyemission i

Accelerator Nordic AB

Ej tillgängligt

Accelerator Nordic är en koncern med aktivt ägande i ett antal utvecklingsintensiva företag inom området Life Science.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:13. För varje befintlig B-aktie i Accelerator erhålls två teckningsrätter. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier varvid 13 teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny B-aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen garanteras utan ersättning av Staffan Persson, via Nortal Investments AB, största aktieägare i Accelerator.

OBS, datumen är en uppskattning.

Uppdatering: Nu har faktiska datum lagts till.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Accelerator Nordic AB hittades