Nyemission i

Acarix AB

Ej tillgängligt

Acarix är ett danskt diagnostikbolag i kommersiell fas med en akustisk algoritmisk teknologi för identifikation av kransartärssjukdomar (CAD).

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till "en grupp välrenommerade nya amerikanska investerare."

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Samtliga investerare i den Riktade Emissionen har åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte avyttra befintliga aktier i Bolaget inkluderat de aktier som förvärvas i den Riktade Emissionen, under en period om sex (6) månader.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Acarix AB hittades