Nyemission i

A+ Science Holding AB

Ej tillgängligt

A+ Science Holding AB är ett ägarbolag inom den internationella life science sektorn med fokus på tjänster inom klinisk forskning. A+ Science Holding AB hette tidigare Vita Nova Ventures AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:8. Aktieägare i VNV erhåller 1 teckningsrätt för 1 aktie de innehar i VNV. För förvärv av 5 nya aktier i VNV erfordras 8 teckningsrätter.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolagets största ägare Pomona-gruppen tecknar sin andel av aktierna och har därutöver garanterat emissionen. Handel med teckningsrätter sker 18 januari - 3 februari 2010.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till A+ Science Holding AB hittades