Nyemission i

LL Lucky Games AB

Ej tillgängligt

Lady Luck Games utvecklar onlinecasino-spel och fokuserar på teknologin html5.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:7. För varje aktie som ägs per avstämningsdagen erhåller innehavaren en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till cirka 62 procent av garantiåtaganden.

Lucky Games har även beslutat att uppta en kredit om totalt 6 MSEK. Krediten löper under fem månader med en månadsränta om 1,25 procent.

Uppdatering: LL Lucky Games har ökat andelen emissionsgarantier till cirka 76 procent genom en toppgaranti.

Uppdatering: Teckningsperioden senareläggs med bakgrund av att den legala granskningen av bolagets utländska dotterbolag har dragit ut på tiden, vilket har lett till att upprättandet av investeringsmemorandumet har försenats. Ny teckningstid är 28 juni - 12 juli 2022.

Uppdatering: LL Lucky Games har ingått ytterligare garantiavtal med befintlig garant, JEQ Capital AB, vilket utökar andelen emissionsgarantier från 10 MSEK till 13,2 MSEK, motsvarande 100 procent av den pågående företrädesemissionen om 13,2 MSEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Casinospel, nätapotek, fordonsladdare, outdoor-kläder, shared mobilify och el-surfbrädor ska noteras under 2021

Sex företag som ska noteras under 2021 är Lady Luck Games, Apotea, CTEK, Revolutionrace, Veridict och Radinn.