Fyra nya noteringar i närtid

Föra bolag som noterar sina aktier i närtid är Scandinavian Biogas, We aRe Spin Dye, Imsys och Streamify.

Scandinavian Biogas – En producent av biogas, både i Sverige och utomlands. Bolaget har under åren fått en del uppmärksamhet i media då Sveriges tidigare statsminister Göran Persson är styrelseordförande. Bolaget gör en riktad emission på 350 Mkr och vidare ska befintliga ägare sälja aktier. Hela erbjudandet riktar sig till kvalificerade investerare, dvs inget erbjudande till allmänheten. Länsförsäkringar Fondförvaltning, Handelsbanken Hållbar Energi och Skandia Sverige Hållbar har åtagit sig att förvärva aktier för 130 miljoner kronor. Noteras på First North under december.

We aRe Spin Dye – Vill etablera en ny, hållbar och transparent standard för färgning av syntetiska textilier inom mode och konfektionsindustrin på ett enkelt och användarvänligt sätt. Gör en noteringsemission på 24 Mkr och noterar sig på NGM Nordic SME den 22 december. Affärsvärlden rekommenderar att investerare inte tecknar erbjudandet.

Imsys – Utvecklar, designar och säljer egenutvecklade flexibla mikroprocessorer. Har nyligen genomfört sin noteringsemission där man ville få in 19,8 Mkr. Noterar sig på NGM Nordic SME den 29 december. Se även video där vd presenterar verksamheten.

Streamify – Erbjuder en online-baserad plattform som kombinerar livesändning och e-handel inom bland annat nöjes-, musik-, sport- och utbildningsbranschen. Gör en noteringsemission på 12,4 Mkr med sista teckningsdag den 23 december och noteras sedan på Spotlight den 25 januari.

Läs även: 6 företag som noterar sina aktier innan nyår

Biokraft International AB

Biokraft International är en producent av biogas. Biokraft International AB hette tidigare Scandinavian Biogas Fuels International AB.