Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Streamify AB

Streamify AB

Streamify AB
Köpmangatan 41
831 30 Östersund

Hemsida:

www.streamify.io

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Streamify erbjuder en online-baserad plattform som kombinerar livesändning och e-handel inom bland annat nöjes-, musik-, sport- och utbildningsbranschen.

Teckningsperiod:

9 december 2020 - 23 december 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

12,4 Mkr

Teckningskurs:

30,50 kr per unit / 6,10 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

19,9 Mkr pre-money

Villkor:

En (1) unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 1.

Post:

Övrigt:

Streamify noteras på Spotlight den 25 januari 2021.

En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 7,30 SEK under teckningsperioden som äger rum under tiden från och med den 25 november 2021 till och med den 16 december 2021.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss