Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Zeptagram AB
Zeptagram AB

Zeptagram AB
Bågskyttestigen 2
413 19 Göteborg

Hemsida:

www.zeptagram.com

Verksamhet:

Zeptagram erbjuder en plattform/börs för musikrättigheter samt andra IP-rättigheter som hanteras med hjälp av blockchainteknik. Plattformen gör det möjligt för personer att investera i musik.

Ägare:

Innan nyemission i feb-mars 2021; Christina Löwenström 31,49 %, Johan Forsman Löwenström 28,08 %, GU Ventures AB 12,52 %, Sukesh Kumar Tedla 4,71 %, MoonBase Music AB 2,00 %, Cutting Culture AB 1,01 %, Övriga aktieägare 20,20 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Kommande

Tid:

Början av 2023 sannolikt

Värdering:

Uppdatering: 96,5 Mkr pre-money och 120,6 Mkr post money om emissionen i nov-dec 2022 fulltecknas. 13 kr per aktie.

23,7 Mkr pre-money och 29,7 Mkr post money om emissionen under feb-mars 2021 fulltecknas. 4 kr per aktie.

Övrigt:

Zeptagram gör en emission under februari-mars 2021 och skriver då att de i framtiden planerar att notera sina aktier. Angående tidsplanen skriver bolaget "När Bolaget har lanserat plattformen, noterat Zeptacoin och skapat en struktur för snabb tillväxt, inleds förberedelser för notering av aktien på en lämplig marknadsplats."

Uppdatering: I slutet av maj 2021 marknadsför Zeptagram en försäljning av Zeptacoin och i marknadsföringen framgår att Zeptagram planerar att notera sina aktier under 2022.

Uppdatering: I oktober 2021 noterades Zeptagrams kryptovaluta Zeptacoin på den första marknadsplatsen vilket sedan följdes av notering på ytterligare marknadsplatser.

Uppdatering: i mitten av november 2022 inledde Zeptagram en nyemission och där framgår att bolaget inlett en noteringsprocess för notering på Spotlight som är planerad att ske efter att emissionen är genomförd.

Uppdaterat: 2022-11-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss