Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Yubico AB
Yubico AB

Yubico AB
Kungsgatan 44
111 35 Stockholm

Hemsida:

/www.yubico.com

Verksamhet:

Yubico är ett globalt cybersäkerhetsföretag som tillhandahåller avancerade autentiseringslösningar som förhindrar användandet av stulna digitala identiteter. Bolagets produktnamn är YubiKey.

Ägare:

Bure (via Bure Growth AB) 15,3 %, AMF och AMF Fonder, Stina Ehrensvärd, Andreessen Horowitz, Fjärde AP-fonden.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

20 september 2023

Värdering:

800 miljoner USD (8 293 miljoner SEK) när bolaget går samman med spac-bolaget ACQ Bure AB.

Övrigt:

I mitten av april 2023 meddelade spac-bolaget ACQ Bure AB att det går samman med Yubico, dvs Yubico noteras.

Fusionsvederlaget består av kontant betalning och nyemitterade aktier i ACQ, varvid 58 % av vederlaget kommer att erläggas i form av aktier och 42 % i kontant betalning till innehavare av utestående aktier i Yubico vid tidpunkten för registreringen av fusionen (bortsett från Icke-berättigade Utländska Aktieägare).

Efter genomförandet av transaktionen väntas ACQ:s nuvarande aktieägare att inneha cirka 40,3 % av aktierna och rösterna i det sammanslagna Bolaget.

Efter slutförande av Transaktionen förväntas de fem största aktieägarna i det Sammanslagna Bolaget bestå av Bure, Yubicos medgrundare Stina Ehrensvärd, AMF Tjänstepension och AMF Fonder, Andreessen Horowitz och Fjärde AP-fonden.

ACQ Bure AB är noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med transaktionen kommer noteringen att flyttas till First North.

Uppdatering: Fusionen förväntas vara klar den 20 september 2023, vilket även förväntas vara datumet då bolaget börjar handlas på First North.

Uppdaterat: 2023-09-20

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss