Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Vultus AB
Vultus AB

Vultus AB
Scheelevägen 15
223 63 Lund

Hemsida:

/www.vultus.se

Verksamhet:

Vultus utvecklar AI-plattformen Fertilizer Ninja för precisionsjordbruk. Fertilizer Ninja erbjuder en komplett odlings-, gödnings- och bevattningsguide för effektivare beslut inom jordbruket och är utvecklad för att ge guidning för en rad olika grödor. Baserat på satellit- och väderdata skapas fältspecifika kartor för spridning av gödselmedel, unika för de olika behoven för varje fält.

Ägare:

Uppdatering: Innan noteringsemissionen; Kun Luo 21,92 5, Robert Schmitt 9,46 %, Seedrs Nominees Limited 9,23 %, Ophir Mubarik 6,43 %, Övriga (20 st) 52,96 %.

Robert Kristoffer Schmitt Kramlund, Kun Luo

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

20 maj 2022

Värdering:

Uppdatering: 25,9 Mkr post money

14,9 Mkr pre-money och 25,9 Mkr post money om noteringsemissionen fulltecknas.

Övrigt:

Vultus meddelade i mitten av april 2022 att de ska göra en noteringsemission och notera sig på Spotlight under andra kvartalet 2022.

Uppdatering: Vultus noteras på Spotlight den 20 maj 2022.

Uppdatering: Vultus noteringsemission tecknades till 100 % och bolaget fick ca 200 nya aktieägare.

Uppdaterat: 2022-05-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss