Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Vopy AB
Vopy AB

Vopy AB
Norevägen 40
182 64 Djursholm

Hemsida:

www.vopy.com

Verksamhet:

Vopy utvecklar och tillhandahåller en plattform som gör det möjligt för bolag att driva en onlinebank. Verksamheten har flyttat från Vopy Technology AS till Vopy AB.

Ägare:

Uppdatering: Front Ventures AB 6,9 %.

Abelco Investment Group AB 8 %.

Lista:

Annat

Status:

Inställd

Tid:

Köps upp mars 2021

Värdering:

Ca 62,5 MNOK post money vid en kapitalanskaffning i november 2019.

Övrigt:

I slutet av november 2019 meddelade Abelco Investment Group att de investerat ca 5 MNOK för ca 8 % av Vopy Technology. I slutet av december 2019 berättade Abelco sedan att man planerar att notera Vopy under 2020.

Uppdatering: I början av mars 2020 meddelades att Per-Arne Sandström går in som delägare och rådgivare till Vopy Technology AS.

Uppdatering: Front Ventures vd meddelade i början av juni 2020 att de tror att Vopy ska noteras under 2021.

Uppdatering: "Norska Vopy Technology AS avser att etablera sig i Sverige under namnet Vopy AB, detta som ett första steg i förberedelserna inför en framtida notering på en publik handelsplats i Sverige. Genom en planerad apportemission kommer befintliga ägare i det norska bolaget flyttas över till motsvarande andel i det nya svenska bolaget.

Som ett steg i denna process investerar nu Front Ventures 1 MSEK i det nybildade Vopy AB. Total ägarandel efter att den planerade apportemissionen har blivit genomförd blir 7,54%. Därmed kommer Front ha investerat totalt 9 MSEK i Conax Group AB och totalt 6 MSEK i Vopy AB, inräknat tidigare investeringar i norska Vopy Technology AS."

Uppdatering: Vopys verksamhet har flyttats från Vopy Technology AS till Vopy AB.

Uppdatering: I slutet av januari 2021 meddelades att Conax Group AB köper upp Vopy AB. Affären beräknas vara klar i mars 2021. Dvs det blir ingen notering av Vopy, även om det blir en indirekt då Conax Group planerar att notera sig.

Uppdaterat: 2021-01-26

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss