Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Vopy AB
Vopy AB

Vopy AB
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm

Hemsida:

www.conaxgroup.com

Verksamhet:

Conax Group utvecklar programvaror inom bland annat open banking och fintech. Conax har utvecklat en egen patenterad blockkedja som klarar höga transaktionshastigheter. Vopy AB hette tidigare Conax Group AB. Organisationsnummer 559211-2600.

Ägare:

Uppdatering: September 2020; Front Ventures AB 21,46%

Uppdatering: Maj 2020; FrontOffice Nordic AB 23 %.

FrontOffice Nordic AB 15 % i april 2020.

Lista:

First North

Status:

Kommande

Tid:

Slutet av 2021

Värdering:

Uppdatering: 2,50 kr per aktie vid en nyemission på 20 Mkr under våren 2021.

115,9 Mkr pre-money och 130,9 Mkr post money om emissionen under fjärde kvartalet 2020 blir fulltecknad. 1,50 kr per aktie.

Övrigt:

FrontOffice Nordic AB blev delägare i april 2020 och utökade sitt delägande i maj 2020. FrontOffice sköter noteringen av Conax.

Uppdatering: Front Ventures (fd FrontOffice) vd meddelade i början av juni 2020 att Conax Group ska noteras under 2021.

Uppdatering: I slutet av september 2020 meddelades att Conax Group har erhållit ”SkatteFUNN” med upp till 4 MNOK från Norges forskningsråd avseende bidrag för två av sina utvecklingsprojekt.

Uppdatering: I september 2020 minskade Front Ventures sitt ägande i Conax något.

Uppdatering: I slutet av september 2020 meddelade Front Ventures att Conax Group gör en pre-IPO på 15 Mkr med sista teckningsdag den 30 december 2020. Man skriver vidare att en notering tidigast kommer att ske i slutet av 2021.

Uppdatering: I början av oktober 2020 skriver Conax i materialet för emissionen att de ska notera sig på Nasdaq Stockholm under 2021, vilket rimligtvis innebär First North. Man säger även att värderingen i IPO:n ska vara 4 kr per aktie, 350 Mkr pre-money.

Uppdatering: Front Ventures meddelade i slutet av oktober 2020 att Conax Group har usett Joakim "Kim" Forssell som ny VD.

Uppdatering: I emissionsmarknadsföring i början av december 2020 preciseras tidsplanen för noteringen på First North till slutet av 2021.

Uppdatering: I slutet av januari 2021 meddelades att Conax Group AB köper upp Vopy AB. När uppköpet är genomfört, vilket är beräknat till början av mars, kommer bolaget att påbörja sin förberedelse inför en nästa finansieringsrunda innan sommaren 2021. Målsättningen är att ta in ca 120 -150 MSEK till en bolagsvärdering runt 800-900 Mkr (ca 4,5 kr/aktie) för att finansiera bolagets marknadsexpansion fram till en planerad IPO.

"Det som styr timingen för vår IPO är hur vi lyckas öka vårt kundvärde. Vi behöver helt enkelt visa på en snabb ökning av både intäkter och kundtillväxt där bolagets framtida utveckling blir lättare att prognostisera - något vi tror kommer vara uppnått runt nästa årsskifte" säger Kim Forssell, VD Conax Group.

Uppdatering: Conax Group AB har bytt namn till Vopy AB. Dvs man har tagit namnet från bolaget man köpte.

Uppdatering: Vopy AB gör en nyemission på 20 Mkr under våren 2021. "Vopy har tidigare kommunicerat att de planerar att ta in 120-150 MSEK i en Pre-IPO under sommaren, vilket nu flyttas till tidig höst 2021. Vopys ledning bedömer att man då kan erhålla betydligt bättre villkor och högre bolagsvärde, främst därför att viktiga affärshändelser då blivit genomförda. Denna finansiering tryggar Vopys finansiering och gör det möjligt att fortsätta bolagets marknadsaktiviteter och expansion i oförminskad takt."

Uppdatering: I början av april 2021 anställde Vopy Annika Noriin som CFO.

Uppdaterat: 2021-04-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss