Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i VivaBem Brasil AB
VivaBem Brasil AB

VivaBem Brasil AB
Mailbox 375
111 73 Stockholm

Hemsida:

vibesaude.com

Verksamhet:

VivaBem driver Vibe, ett digitalt vårdbolag med speciellt fokus på kvinnors och barns hälsa (75 procent av användarna är kvinnor). Bolagets primära segment är de omkring 100 miljoner brasilianare som idag är oförsäkrade men som i snitt lägger ca 300 kronor i månaden på hälsa och läkemedel.

Ägare:

Lista:

First North

Status:

Inställd

Tid:

Slutet av april 2022

Värdering:

2250 Mkr är den värdering som parterna ska göra transaktionen till.

Övrigt:

I slutet av januari 2022 meddelade Empir Group AB, som är noterat på Nasdaq Stockholm, att de planerar att göra ett omvänt förvärv av VivaBem Brasil AB (Vibe). Planen är att transaktionen ska vara klar i slutet av mars 2022 och att Empir då byter namn till Vibe Group AB.

I den nya koncernen avses Empirs aktieägare att äga omkring 6,5 procent och Vibes aktieägare initialt att äga omkring 93,5 procent av aktierna.

I samband med transaktionen är planen att Empir Group AB flyttar sin notering från Nasdaq Stockholms huvudlista till First North så att det är på den listan som VivaBem (Vibe) blir noterat.

Uppdatering: I slutet av april 2022 meddelade Empir Group att förhandlingarna med VivaBem förlängs en månad till 31 mars 2022.

"Om ett bindande aktieöverlåtelseavtal inte ingås senast den 31 mars 2022 upphör avsiktsförklaringen att gälla."

Uppdatering: Den 31 mars 2022 meddelade Empir Group att förhandlingarna fortskrider och att man förlänger löptiden på avsiktsförklaringen till den 8 april 2022.

Uppdatering: Empir Group meddelade den 9 april 2022 att de två bolagen inte kunnat komma överens och att förhandlingarna avslutats.

Uppdaterat: 2022-04-09

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss