Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Veoneer Inc
Veoneer Inc

Veoneer Inc
Box 13089
103 02 Stockholm

Hemsida:

www.veoneer.com

Verksamhet:

Veoneer är verksamt inom bilsäkerhetselektronik, sensorer och mjukvara för aktiv säkerhet, avancerade system för förarassistans (ADAS) och självkörande bilar (AD) samt högteknologiska bromskontrollsystem.

Ägare:

Autoliv Inc, som innan en notering skulle dela ut Electronics-verksamheten till sina aktieägare.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

2 juli 2018

Värdering:

Övrigt:

Autoliv meddelade i mitten av september 2017 att de gör en strategisk översyn där tanken är att dela upp bolaget i två börsnoterade bolag. Ett med Passive Safety och ett med Electronics, där det senare ännu så länge genererar mindre pengar men anses ha en stor framtid.

Uppdatering: I mitten av december 2017 meddelade Autoliv att de går vidare med avknoppningen och att den ska vara genomförd under tredje kvartalet 2018.

Uppdatering: I slutet av januari 2018 meddelade Autoliv att bolaget kommer att heta Veoneer.

Uppdatering: I början av mars 2018 meddelade Cevian att Cevian Capital II Master Fund L.P. har ett innehav i Autoliv som motsvarar 6,9 % av aktierna (Baseras på innehav av CFDs och swaps motsvarande 5,982,595 underliggande aktier. Detta motsvarar cirka 6,9 % av utestående aktier och cirka 5,8 % av samtliga aktier.)

Angående separationen av Autoliv och Veoneer skriver Cevian "Vi stödjer beslutet att separera affärsområdet Electronics, med nya namnet Veoneer, och är övertygade om att både Autoliv och Veoneer har stor potential för fortsatt värdeskapande.".

DI skriver "Mycket talar för att Cevian inte stannar här utan köper mer aktier. ".

Uppdatering: I slutet av april 2018 preciserade Autoliv tidsplanen för Veoneers notering till i början av tredje kvartalet 2018.

Uppdatering: Första dag för handel blir den 2 juli 2018.

Uppdaterat: 2018-07-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss