Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Upgrade Invest Nordic AB

Upgrade Invest Nordic AB
Humlegårdsgatan 4
114 46 Stockholm

Hemsida:

/upgradeinvest.se

Verksamhet:

Upgrade Invest Nordic är ett investmentbolag vars investeringar företrädesvis görs i tillväxtbolag som avser att genomföra en notering inom en tvåårsperiod. Upgrade Invest Nordic AB hette tidigare Upgrade Mineral Nordic AB. Upgrade Mineral Nordic AB hette tidigare NewCo 5001 Sweden AB.

Ägare:

Uppdatering: Per Nilsson (privat och bolag) 33,61 %, Gerhard Dal (privat och bolag) 32,89 %, Niclas Löwgren 3,43 %, Jens Olsson 3,02 %, Niklas Danaliv 1,96 %, Marcus Bonsib (via Bonsib Consulting AB) 1,47 %, Gradisca Invest AB 1,42 %, Luca Di Stefano 0,98 %, Michael Lindström 0,49 %, Johan Lundgren 0,49 %, Övriga (3400 stycken) 20,25 %.

Vilhelmina Mineral AB 100 %, som ska ta beslut om att dela ut aktier till ägarna.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

17 februari 2023

Värdering:

Uppdatering: 7,8 Mkr i substansvärde enligt bolaget själva.

I skrivande stund är det ett bolag utan tillgångar eller verksamhet.

Övrigt:

I slutet av juli 2018 meddelade Vilhelmina Mineral AB att man den 2 augusti 2018 på en extra bolagsstämma planerar att ta beslut om utdelning av NewCo 5001 Sweden AB.

"Utdelning ska ske i form av aktier i det nybildade helägda dotterbolaget NewCo 5001 Sweden AB (u.ä.t. Upgrade Mineral AB), org.nr 559165-0642 ("Dotterbolaget"), varvid en aktie i Bolaget berättigar till en aktie i Dotterbolaget. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdagen. Syftet med utdelningen är att skapa värde för aktieägarna i Bolaget genom att Dotterbolaget i ett senare skede kan användas för att förvärva intressanta utvecklingsprojekt inom ädelmetaller och andra mineraler."

Uppdatering: Bolaget har bytt namn till Upgrade Mineral Nordic AB.

Uppdatering: Bolaget har bytt namn till Upgrade Invest Nordic AB och ska noteras på Spotlight den 17 februari 2023.

Verksamheten i bolaget har bytts ut, bolaget är nu ett investmentbolag vars investeringar främst görs i tillväxtbolag som avser att göra en notering inom två år.

För att sätta företaget i en kontext så är det personerna bakom SPACett, SPACtvå och Renewable Ventures som nu sköter bolaget.

Bolaget äger aktier i Upgrade Invest har innehav i Climacheck AB, Nuuka Solutions OY och Lynes AB.

Uppdaterat: 2023-02-17

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss